Usługi dla importerów równoległych


Czym jest import równoległy?

Import równoległy jest to rodzaj obrotu towarami między krajami Europejskiego Obszaru Gospodarczego, która polega na zakupie leków na potencjalnie najtańszym rynku, przepakowaniu ich do nowych opakowań i dodaniu przetłumaczonych ulotek. Leki te są następnie dystrybuowane do hurtowni farmaceutycznych, szpitali i aptek w cenach niższych niż lokalne.

Standardy importu równoległego

Wszystkie etapy procesu importu równoległego: zakup, dostawa, przepakowanie
i  serializacja oraz dystrybucja produktów leczniczych przebiegają pod nadzorem właściwych organów: Głównego Inspektora Farmaceutycznego, Ministra Zdrowia
oraz Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych.

Produkt leczniczy z importu równoległego zawiera m.in tę samą substancję czynną, moc i drogę podania jak produkt leczniczy posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w kraju pochodzenia (zakupu) jak i w kraju docelowym (np. w Polsce). Nie należy go mylić z odpowiednikami (lekami generycznymi).

Importerom równoległym oferujemy

 • przepakowywanie i magazynowanie produktów leczniczych Rx i OTC w warunkach zgodnych z widniejącymi w Pozwoleniu na dopuszczenie do obrotu, również w warunkach tzw. zimnego łańcucha tj. temperaturze +2°C – +8°C (dla spełnienia tych wymagań dysponujemy chłodnią ze stałym monitoringiem temperatury) z przeznaczeniem na rynek polski jak i rynki zagraniczne, w tym:
  • wymianę ulotki
  • wymianę kartonika;
  • etykietowanie kartoników, blistrów, saszetek, butelek oraz innych materiałów opakowaniowych;
  • zmianę wersji językowej na opakowaniach jednostkowych i/lub kartonikach;
  • przechowywanie próbek archiwalnych;
 • pełen zakres usługi serializacji (łącznie z raportowaniem do EMVO), w tym znakowanie opakowań kodami 2D Data Matrix (i innymi wymaganymi informacjami). Zapewniamy pełną zgodność z Europejską Dyrektywą w sprawie zapobiegania wprowadzaniu sfałszowanych produktów leczniczych do legalnego łańcucha dystrybucji (Dyrektywa 2011/62/UE) (FMD UE);
 • zabezpieczanie opakowań specjalnymi etykietami;
 • pełen serwis Osób Wykwalifikowanych w zakresie zwalniania serii do obrotu lub dalszej dystrybucji.

Skontaktuj się z nami


Chcesz poznać więcej szczegółów współpracy? Zacznij działać już dziś! Zadzwoń lub napisz do nas, a my dobierzemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.