Kontakt


Biuro

+ 48 22 614 10 40
+ 48 22 428 26 27
office@pharmainnovations.pl

Pharma Innovations Sp. z o.o.
03-119 Warszawa
ul. Modlińska 190

Zakład produkcyjny

+ 48 22 786 83 78
+ 48 22 786 08 78
logistics@pharmainnovations.pl

Pharma Innovations Sp. z o.o.
05-230 Kobyłka k/Warszawy
ul. Leśna 10

Dane Spółki

Pharma Innovations Sp. z o.o.
03-301 Warszawa
ul. Jagiellońska 76

KRS 0000227328
NIP 1132533343
Regon 140034393

Skontaktuj się z nami

  Czym aktualnie jesteś zainteresowany?

  Treść zapytania

  E-mail

  Telefon kontaktowy

  Reklamacje

  W celu zgłoszenia reklamacji prosimy o kontakt na czynny całą dobę nr telefonu:

  +48 666 135 720
  +48 22 786 83 78 (czynny w godzinach 8:00 – 14:00),
  lub przesłanie reklamacji drogą elektroniczną na adres:
  office@pharmainnovations.pl

  Zgłaszanie działań niepożądanych

  W celu zgłoszenia działania niepożądanego prosimy o kontakt na czynny całą dobę numer telefonu:

  +48 666 135 720 lub przesłanie zgłoszenia pocztą elektroniczną na adres:
  pharmacovigilance@pharmainnovations.pl

  Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

  Al. Jerozolimskie 181C
  PL – 02-222 Warszawa
  tel.: +48 22 49 21 301
  faks: +48 22 49 21 309
  https://smz.ezdrowie.gov.pl