Jakość


Od początku działalności w Pharma Innovations Sp. z o.o. obowiązuje System Zapewnienia Jakości oparty na wymaganiach Dobrej Praktyki Wytwarzania (Good Manufacturing Practice). Dzięki Systemowi Zapewnienia Jakości, wdrożonemu we wszystkich działach naszej firmy, prowadzone procesy pakowania produktów leczniczych są zgodne z aktualnym standardem GMP, co zostało potwierdzone uzyskaniem przez naszą firmę Certyfikatu GMP, wydanym po raz pierwszy przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego w dniu 13 października 2008 r., który jest stale odnawiany.

Zapewniamy

• usługi wykonywane zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Wytwarzania;
• wdrożony System Zapewnienia Jakości gwarantujący wysoką jakość usług;
• czytelne procedury i jasno określony zakres odpowiedzialności;
• personel kluczowy z niezbędnymi kwalifikacjami i doświadczeniem praktycznym;
• wykwalifikowany zespół pracowników stale poddawanych szkoleniom;
• obszary produkcyjne i magazynowe zarządzane przy pomocy zwalidowanego systemu komputerowego;
• system monitoringu temperatury i wilgotności powietrza;
• zabezpieczenia systemowe eliminujące możliwość popełnienia pomyłki;
• usługi produkcyjne wykonywane w tzw. zimnym łańcuchu tj. temperaturze +2℃ – +8℃;
• możliwość magazynowania produktów w temperaturze +2℃ – +8℃.

Nasz System Zapewnienia Jakości w zakresie Dobrej Praktyki Wytwarzania obejmuje

• rygorystyczne przestrzeganie procedur w trakcie procesu produkcyjnego;
• system kontroli jakości na poszczególnych etapach produkcyjnych;
• pomieszczenia produkcyjne oraz urządzenia przystosowane do prowadzonych operacji produkcyjnych;
• organizację operacji produkcyjnych eliminującą możliwość popełnienia pomyłki;
• wykonywanie i nadzorowanie operacji produkcyjnych przez osoby kompetentne;
• niezależną kontrolę jakości dysponującą środkami umożliwiającymi skuteczną kontrolę;
• wykwalifikowany i poddawany regularnym szkoleniom personel;
• zwalidowany system monitoringu temperatury i wilgotności zarówno w pomieszczeniach produkcyjnych, magazynowych jak i komorze chłodniczej w zakresie temperatur +2℃ – +8℃.

Zezwolenie na wytwarzanie i Certyfikat GMP

Skontaktuj się z nami


Chcesz poznać więcej szczegółów współpracy? Zacznij działać już dziś! Zadzwoń lub napisz do nas, a my dobierzemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.